GINOP PLUSZ 1.2.2-22- Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

Megjelent a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program 30 milliárd forintos tervezett
keretösszeggel
, amelynek keretén belül a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási
kérelmet fejlesztésre.

A felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi
gazdaság megerősítése. A felhívással olyan mikrovállalkozások támogatása a cél, amelyek
részben az olcsó munkaerőre építő üzleti modellben működtek, azonban elkötelezettek
termelékenységük növelésére és nyitottak a technológiai megújulásra és a szervezeti
fejlődésre.

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikrovállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
  megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető
  gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található településeken, vagy
  szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb
  lakosságszámmal rendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

A kötelezően megvalósítható, önállóan támogatható tevékenységek köre az alábbiak:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek köre az alábbiak:

 • Ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum
10 000 000 Ft
. A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül
a támogatást nyújtó határozza meg. Csekély összegű támogatás esetén: A támogatási
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át. Minimum 30%-os önerő
kell a projekthez. Maximálisan 50% előleg igényelhető.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. február 24 – 2023. március 31. között van
lehetőség.

A felhívás itt érhető el.