Újabb pályázatok a láthatáron!

Elindult a KKV-k innovációs képességeinek támogatását célzó GINOP Plusz 2.1.3-24 pályázat társadalmi egyeztetése

A felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások, különösen az innovációt eddig nem végző vállalatok tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A projekt keretében üzleti folyamat innovációnak kell megvalósulnia, azaz egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyet a projekt fizikai befejezését követően bevezet, alkalmaz és fenntart.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 2024-ben meghirdetett szakaszra 40 milliárd forint, a 2025-ben meghirdetett szakaszra 35 milliárd forint (a teljes keretösszegből fejlett régióban 15 milliárd forint, a kevésbé fejlett régióban 60 milliárd forint kerül allokálásra). Területi korlátozás nincs, akár Budapestről is lehet pályázni.

Támogatási kérelmet mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be, két szakaszban:

 • 2024. szeptember 3. és szeptember 30. között; illetve
 • 2025. március 2. és április 22. között.

Egy pályázó minimum 20 millió, maximum 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat. Projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam maximum 18 hónap.

Pályázók, támogatást igénylők köre

Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kettős könyvitelt vezető mikro-, és kisvállalkozások (közép és nagyvállalkozások nem pályázhatnak):

 • Legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel és közzétett beszámolóval rendelkeznek
 • Az utolsó lezárt teljes üzleti éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő
 • A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevétele 50%-nál
 • A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek
 • Logisztikai innovációs tevékenységek
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás
 • Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
 • Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, rezsi)

Csekély összegű támogatás esetén az intenzitás legfeljebb 70%, míg az eljárási és szervezési innováció támogatása esetén legfeljebb 50% lehet.

Elszámolható költségek

 • Projektelőkészítés költségei – egyéb szakértői tanácsadás vagy megbízás
 • Szakmai megvalósítás költségei – személyi jellegű ráfordítás (bér, járulékok, cafeteria)
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – innovációs tanácsadás
 • Beruházási költségek – eszközberuházás, immateriális javak
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj (felhőszolgáltatás)
 • Átalányköltség – hardver és szoftverbeszerzés, projektmenedzsment, rezsi költség
 • A projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében legfeljebb 900.000 Ft / hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

Kérje szakmai segítségünket az alábbi gombra kattintva!