VP6-6.4.1–21-NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA – VIDÉKI TURIZMUS FEJLESZTÉSE

ÚJ – 100 millió Ft-ra is pályázhatnak a mezőgazdasági termelők turizmus fejlesztés céljából!

Megjelent a VP6-6.4.1–21 – Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése felhívás, amely keretében vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak, szálláshely fejlesztésére, akár 100 000 000 forint összegben.


A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

  • székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
  • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan (akár több tevékenység is):

a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.

b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.

c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:

  • új épület építése;
  • olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:


a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése.

b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.

c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása.

Az a) – c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.

d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

e) Kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.

f) Az úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

g) Ingatlan vásárlása.

h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).

i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.

j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).

k) A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.


A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen 60%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. naptól 2022. április 21. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.

Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.

Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.

Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.

Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

A felhívás itt érhető el.